Archive

Dịch vụ may đo trang phục ngành

1 năm trước

Trang phục ngành là một dạng trang phục đặc thù, mang tính chất  bán quân trang, cung ứng cho các ngành nội chính, thuế, kiếm

Dịch vụ may đo đồng phục Y Tế

1 năm trước

Trang phục  y tế là một tran g phục đặc thù mang tính phổ cập  rộng rãi ta có thể bắt gặp mọi nơi ,mọi

Trang phục mới của thanh tra theo Thông tư 02/2015

1 năm trước

Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu tất cả các công chức, viên chức toàn ngành mặc trang phục mới theo Thông